Mediakortti

Lataa vuoden 2024 mediakortti tästä! (PDF, 426kB)

Rautalampilehti

 • Jaetaan Rautalammin ja Suonenjoen talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelulehtien kieltoa
 • Ilmestyy 10 kertaa vuodessa
 • Ei ilmesty tammi- ja heinäkuussa

Suonenjokilehti

 • Jaetaan Rautalammin ja Suonenjoen talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelulehtien kieltoa
 • Ilmestyy 10 kertaa vuodessa
 • Ei ilmesty tammi- ja heinäkuussa

Viikkolehti

 • Jaetaan Rautalammin ja Suonenjoen taajamissa talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelulehtien kieltoa, sekä nippujakeluna marketeissa
 • Ilmestyy 21 kertaa vuodessa
Julkaisukalenteri 2023

Ilmoituskoot


Koko sivu
6p x 365 mm
(256 x 365 mm)


39 x 55
Ilmoitusten moduli-koot:
Koko sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Isompi sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Koko sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Esikatsele ilmoituskokoja osoittamalla listausta hiirellä tai koskettamalla sormella
Ilmoitusmodulit ovat samat kaikissa lehdissä. On mahdollista varata myös muita kokoja.

Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin!

Kaikissa lehdissä ILMOITUSVALMISTUS sisältyy mainoksen hintaan!

Ohjeita ilmoittajalle

Ilmoitusten jättöaika

 • Valmistettavien ilmoitusten aineistot ilmestymistä edeltävänä keskiviikkona klo 12 mennessä
 • Valmiit ilmoitukset ilmestymistä edeltävänä torstaina klo 12 mennessä
 • Lähetä ilmoitukset, aineisto, tai mahdolliset asiaan liittyvät kysymykset osoitteeseen ilmoitukset@rautalampilehti.fi

Valmistus sisältyy ilmoituksen hintaan kaikissa lehdissämme.
Kaikki muut, paitsi sanomalehtiasetuksilla tehdyt PDF-tiedostot, ovat valmistettavia aineistoja.

Valmistettavat ilmoitusaineistot

Valmistus sisältyy ilmoituksen hintaan.

Ilmoitusta varten tulee toimittaa:
 • Asettelumalli tai muu vastaava ohje ilmoituksen laatimista varten
 • Tekstit: Word, TXT-, RTF-muodossa tai suoraan sähköpostista
  • Jos uuteen ilmoitukseen halutaan joku tietty fontti, tai vanhan ilmoituksen teksti tarvitsee muokkausta, niin laittakaa fonttitiedostot mukaan!
 • Kuvat ja logot: JPG, EPS tai TIFF.
  • Muutkin yleiset formaatit kelpaavat, sillä varauksella että ne eivät toistu painettuna halutulla tavalla.
Huom! Nettisivuilta otetut matalaresoluutiokuvat eivät välttämättä toistu riittävän terävänä lehtipainatuksessa.
 • Viitteellisenä minimirajana voidaan pitää 100 pikseliä per senttimetri (240-300 ppi)
  • Esim. 1/4-sivun (126x180 mm) täyttävän kuvan resoluutio tulisi olla noin 1260 x 1800 pikseliä.

Valmiit ilmoitusaineistot

Valmis ilmoitusaineisto on aina PDF-muodossa.

Oikein tehty PDF-tiedosto sisältää:
 • Tekstit, konvertoituna käyriksi/vektorimuotoon (tai fontit mukana)
  • Tekstin tulisi olla ns. K-mustaa (Muut osavärit CMY 0%, K 100%). Monivärimustan terävyys kärsii, kun painokoneen värikohdistus ei ole aina optimaalinen.
  • Painettuna värit menettävät kontrastia, eli esim. valkoinen teksti keltaisella pohjalla ei ole välttämättä enää luettavaa painettuna, vaikka se ruudulla näyttäisi hyvältä.
 • Kuvat, RGB- ja/tai CMYK-väreissä, resoluutio 240-300 ppi
 • Grafiikat ja logot, aina terävämpiä vektorimuodossa, CMYK-väreissä, ei saa käyttää spottivärejä
 • ISO-newspaper26v4.icc-profiili - Lataa tästä
  • ICC-profiilin käyttö parantaa värien toistettavuutta, eli värisävyt ovat suunnilleen samanlaisia sekä ruudulla että paperilla. Samalla se varmistaa, että värit ovat mahdollisia toistaa painokoneella (Esim. kokonaisvärimäärä ei ylitä 240%.).
  • Jos ilmoituksen valmistuksessa käytetty ohjelma ei tue ICC-profiileja, tai käytössä on väärä väriprofiili, niin värisävyjen oikeasta toistumisesta ei voi antaa minkäänlaisia takeita.
  • Joka tapauksessa värisävyjen toistuvuus on aina erilainen monitorin ja paperin välillä (Additiivinen ja subtraktiivinen värinmuodostus).
 • Tämän hetkinen prosessi tukee PDF-tiedoston yhtensopivuusversiota 1.5 (Acrobat 6). Uudemmille versioille tallennetut tiedostot saattavat näyttää hieman erilaisilta painettuna.
 • PDF-tiedosto tulee aina tehdä varatun tilan kokoiseksi!
  • Ilmoituksiin ei tarvitse lisätä marginaaleja eikä leikkausmerkkejä.
  • Väärän kokoisen aineiston voimme yleensä aina rakentaa uudestaan, mutta aineistosta riippuen ulkoasu ja fontit voivat muuttua, eikä aikataulukaan välttämättä anna sijaa uusien vedoksien tarkistuttamiseen.
Jos valmiin ilmoitusaineiston tekniset vaatimukset tuntuvat ylitsepääsemättömiltä, niin voitte aina jättää ilmoituksen valmistuksen ilmoitustiimimme hoidettavaksi. Huomioittehan vain, että valmistusprosessi vedoksineen ja hyväksymisineen vie aikaa, eli kannattaa olla hyvissä ajoin asialla!

Autamme myös mielellämme aineiston valmistukseen liittyvissä asioissa, ottakaa silloin yhteyttä ilmoitustiimiimme sähköpostitse ilmoitukset@rautalampilehti.fi!

Tekniset tiedot

 • Lehden koko: tabloid 280 x 400 mm
 • Painopinta: 256 x 374 mm
 • Palstat: 6
Palstaleveydet:
PalstaaLeveys
139 mm
283 mm
3126 mm
4170 mm
5212 mm
6256 mm
 • Värillisyys: 4/4
 • Paperi: 52 g/m2 (vaaleus 72)
 • Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Ilmoittaja vastaa siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen ei loukkaa kenenkään tekijänoikeutta ja että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lehti ei vastaa sen aiheuttamista vahingoista. Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, mikä johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.
Ilmoittaja on vastuussa oikovedoksen saatuaan ilmoituksen oikeellisuudesta ja ulkoasusta. Lehti ei vastaa siitä, jos ilmoittaja ei ole toimittanut määräaikaan mennessä hyväksyntää oikovedokselle.
Lehden vastuu ilmoituksessa tulleeseen virheeseen on korkeintaan ilmoituksesta maksettu hinta.