Mediakortti

Rautalampilehti

 • Jaetaan kerran kuukaudessa
 • Jaetaan Rautalammin ja Suonenjoen kaikkiin talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelulehtien kieltoa
 • Ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa
 • Ei ilmesty tammi- ja heinäkuussa

Suonenjokilehti

 • Jaetaan kerran kuukaudessa
 • Jaetaan Rautalammin ja Suonenjoen kaikkiin talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelulehtien kieltoa
 • Ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa
 • Ei ilmesty tammi- ja heinäkuussa

Viikkolehti

 • Jaetaan 1-2 kertaa kuukaudessa
 • Jaetaan Rautalammin ja Suonenjoen taajamissa talouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelulehtien kieltoa, sekä nippujakeluna marketeissa
 • Ilmestyy noin 18-20 kertaa vuodessa

Julkaisukalenteri

Ilmoituskoot


Koko sivu
6p x 365 mm
(256 x 365 mm)


39 x 55
Ilmoitusten moduli-koot:
Koko sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Isompi sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Koko sivu6 x 365 mm (256 x 365 mm)
Esikatsele ilmoituskokoja osoittamalla listausta hiirellä tai koskettamalla sormella
Ilmoitusmodulit ovat samat kaikissa lehdissä. On mahdollista varata myös muita kokoja.

Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin!

Kaikissa lehdissä ILMOITUSVALMISTUS sisältyy mainoksen hintaan!

Ohjeita ilmoittajalle

Ilmoitusten jättöaika

 • Valmistettavien ilmoitusten aineistot ilmestymistä edeltävänä keskiviikkona klo 12 mennessä
 • Valmiit ilmoitukset ilmestymistä edeltävänä torstaina klo 12 mennessä

Valmistus sisältyy ilmoituksen hintaan kaikissa lehdissämme.
Kaikki muut, paitsi sanomalehtiasetuksilla tehdyt PDF-tiedostot, ovat valmistettavia aineistoja.

Valmistettavat ilmoitusaineistot

Valmistus sisältyy ilmoituksen hintaan.

Ilmoitusta varten tulee toimittaa:
 • Asettelumalli tai muu vastaava ohje ilmoituksen laatimista varten
 • Tekstit: Word, TXT-, RTF-muodossa tai suoraan sähköpostista
 • Kuvat ja logot: JPG, EPS tai TIFF
Huom! Nettisivuilta otetut matalaresoluutiokuvat eivät välttämättä toistu riittävän terävänä lehtipainatuksessa.
 • Viitteellisenä minimirajana voidaan pitää 100 pikseliä per senttimetri (240-300 ppi)

Valmiit ilmoitusaineistot

Valmis ilmoitusaineisto PDF-muodossa.

Oikein tehty PDF-tiedosto sisältää:
 • Tekstit, konvertoituna käyriksi/vektorimuotoon (tai fontit mukana)
 • Kuvat, RGB- ja/tai CMYK-väreissä, resoluutio 240-300 ppi
 • Grafiikat ja logot, aina terävämpiä vektorimuodossa, CMYK-väreissä, ei saa käyttää spottivärejä
 • ISO-newspaper26v4.icc-profiili - Lataa tästä
 • PDF-tiedosto tulee aina tehdä varatun tilan kokoiseksi!

Tekniset tiedot

 • Lehden koko: tabloid 280 x 400 mm
 • Painopinta: 256 x 374 mm
 • Palstat: 6
Palstaleveydet:
PalstaaLeveys
139 mm
283 mm
3126 mm
4170 mm
5212 mm
6256 mm
 • Värillisyys: 4/4
 • Paperi: 52 g/m2 (vaaleus 72)
 • Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Ilmoittaja vastaa siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen ei loukkaa kenenkään tekijänoikeutta ja että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lehti ei vastaa sen aiheuttamista vahingoista. Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, mikä johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.
Ilmoittaja on vastuussa oikovedoksen saatuaan ilmoituksen oikeellisuudesta ja ulkoasusta. Lehti ei vastaa siitä, jos ilmoittaja ei ole toimittanut määräaikaan mennessä hyväksyntää oikovedokselle.
Lehden vastuu ilmoituksessa tulleeseen virheeseen on korkeintaan ilmoituksesta maksettu hinta.